Tag: Pokemon

slotxo สมัคร สล็อต ออนไลน์ เข้าสู่ระบบ joker8888

Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX เกมจาก Nintendo Switch

Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX เกมจาก Nintendo Switch ในช่วงตอนต้นของเกมระบบเกมจะมีเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นได้อ่านก่อน ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นมนุษย์ จนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อผู้เล่นตื่นขึ้นมาผู้เล่นกลายเป็นโปเกมอนแสงของพระเจ้าจะถามคำถามกับผู้เล่นในเชิงจิตวิทยา เพื่อเลือกชนิดของโปเกมอนให้เข้ากับผู้เล่นเมื่อผู้เล่นตอบคำถามได้สักระยะหนึ่งแล้วระบบเกมจะให้ผู้เล่นเลือกเพศชายหรือเพศหญิงระบบเกมจะประมวลผลและทำการสรุปว่าจากการตอบคำถามทั้งหมดผู้เล่นเป็นคนอย่างไรระบบเกมก็จะเลือกโปเกมอนให้กับผู้เล่นทันที ถ้าผู้เล่นชอบโปเกมอนที่ระบบเกมเลือกให้ กดปุ่ม Yes, exactly!แต่ถ้าไม่ชอบโปเกมอนที่ระบบเกมเลือกให้ก็กดปุ่ม No, that isn’t right! Pokemon เกมสนุก การเลือกโปเกมอนในเกม Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX…Continue readingPokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX เกมจาก Nintendo Switch